// //

 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įm.kodas 191788440
Kuršaičių 12, Dituvos k., Klaipėdos r. LT 96357

El. p. info@dituvos.lt, 8 650 26365

rugsejis 2

Istorija

 

Dituvos pagrindinė mokykla įkurta 1830 m. Mokykloje buvo trys klasės ir trys mokytojai. 1886 m. mokyklą lankė 266 mokiniai. Klasės buvo mišrios. 264 mokiniai buvo liuteronai, 49 kalbėjo vokiškai, 213 lietuviškai (tik lietuviškai), o 4 lietuviškai ir vokiškai. Metinis mokytojo atlyginimas buvo 1830 auksinių Vokietijos markių. Iki 1898 m. mokyklai vadovavo mokytoja Kurschat. Mokyklos pastatas buvo medinis. Nuo 1898 m. pastatyta nauja mūrinė mokykla.

Nuo 1898 m. iki 1923 m mokyklai vadovavo Villhelmas Stumbre (jo anūkas Rudolfas Žardenings gyvena Vokietijoje).

Nuo 1923 m. iki 1945 m. dirbo Hansas Žardenings (Rudolfo Žardenings tėvas).

Kai Klaipėdos kraštas priklausė Lietuvai, mokytojavo Baldūnas, Strohkorbas, Sprogytė, Semturytė. Mokslo metai prasidėdavo po Velykų. Pirmus ketverius metus mokiniai lankė 1-ą klasę ir dar tiek pat 2-ą klasę.

Nuo 1945 m. iki 1957 m. buvo pradinė mokykla ir jai vadovavo V. Petrikas.

Nuo 1954 m. vyko mokyklos reorganizacija į sptynmetę mokyklą. 1957 m. mokyklai vadovavo Juška (tragiškai žuvo).

Nuo 1957 m. iki 1968 m. vadovavo Prielgauskas (lietuvių kalbos ir literatūros specialistas).

Nuo 1968 m. iki 1971 m. mokyklai vadovavo D. Žutautienė.

Nuo 1971 m. iki 1981 m. mokyklai vadovavo A. Butkutė, pavaduotoja – Š. Krungolcienė. Jai vadovaujant suaktyvėjo mokyklos gyvenimas.

Nuo 1981 m. iki 1993 m. mokyklai vadovavo A. Venclovas, pavaduotoja – Z. G. Grinienė. 1993 m. mokyklai vadovavo R. Augaitis, pavaduotoja – Z. G. Grinienė. Nuo 1994 m. rugsėjo 1-os dienos mokyklai vadovauja I. Kazlauskaitė, pavaduotoja – Z. G. Grinienė.

Nuo 1995 m. direktorės pavaduotoja dirba L. Kasparavičiūtė-Nedveckienė. Mokykloje dirba 17 mokytojų (1 metodininkas, 11 vyr. mokytojų, 4 mokytojai), specialioji pedagogė-logopedė, socialinė pedagogė. Veikia mišri priešmokyklinė ugdymo ir pailginta dienos grupės.

Nuo 1994 m. veikia mokyklos bufetas. Mokykloje aktyvinama pamokinė ir popamokinė veikla, įvairiomis priemonėmis siekiama ugdyti harmoningą asmenybę.