// //

 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įm.kodas 191788440
Kuršaičių 12, Dituvos k., Klaipėdos r. LT 96357

El. p. info@dituvos.lt, tel. 8 650 92824

Dėl 2 procentų

Tėvų dėmesiui,

Ačiū, kad 2018 m. parėmėte mokyklą, pervesdami 2 procentus gyventojų pajamų mokesčio mūsų mokyklai. Jūsų parama – galimybė gerinti ugdymo kokybę, mokytojų darbo sąlygas, atnaujinti ir modernizuoti edukacines aplinkas.

Prašome ir šiais metais skirti Klaipėdos rajono Dituvos pagrindinei mokyklai 2 procentus gyventojų pajamų mokesčio.

Valstybinė mokesčių inspekcija primena, kad prašymą (skirti 2 proc./1 proc. paramai nuo savo sumokėto Gyventojų pajamų mokesčio (FR0512) (formos 04 versija) gyventojai gali pateikti tik individualiai.

Norėdami Kretingos rajono Kurmaičių pradinei mokyklai skirti 2 ar 1 procentą pajamų mokesčio paramą, galite tai padaryti šiais būdais:

1. Elektroniniu būdu per EDS. Prisijungus prie EDS (www.deklaravimas.vmi.lt) skiltyje „Deklaravimas" -> „Pildyti formą" iš dažniausiai pildomų formų pasirinkite „Prašymas skirti paramą" (galite pildyti naują formą arba pildyti anksčiau pateiktos formos pagrindu) arba per internetinę bankininkystę (internetiniame banke pasirinkę elektroninį deklaravimą).

2. Įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui. Užpildytą popierinę formą galite pateikti bet kurioje apskrities mokesčių inspekcijoje. Formos šabloną rasite EDS skiltyje „Formų sąrašas" , FR0512 (04 versija).

3. Siųsti paštu (išskyrus elektroninį paštą). Užpildytą popierinę formą FR0512 (04 versija) galite atsiųsti į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu: Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.

Formos FR0512 (04 versija) pildymas:

  • 1, 2, 3V, 3P, 4 laukeliai – Jūsų asmens duomenys
  • 5 laukelis (mokestinis laikotarpis) – 2018
  • 6S laukelis (mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams) – pažymėti ženklu „X“
  • E1 laukelis (gavėjo tipas) – 2
  • E2 laukelis (gavėjo identifikacijos Nr. (kodas)) – 190280122
  • E3 laukelis (mokesčio dalies paskirtis) – pildyti nereikia
  • E4 laukelis (mokesčio dalies dydis (procentas) – 1 arba 2 (jeigu pravedate 1 proc. būtinai nurodykite kitą paramos gavėją, kuriam pravedate likusią dalį. Kitu atveju forma bus negaliojanti)
  • E5 laukelis (mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio) – pasirinkti metus (mokesčio dalį galima skirti iki 2022 metų)
  • Asmuo pateikęs prašymą – parašas, vardas, pavardė.

Ačiū už Jūsų paramą!

Direktorė

Ina Žvinklienė