// //

 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įm.kodas 191788440
Kuršaičių 12, Dituvos k., Klaipėdos r. LT 96357

El. p. info@dituvos.lt, 8 650 26365

Vardas, Pavardė

Pareigos, kokios klasės vadovas

 

Žvinklienė Ina

Nedveckienė Lina

 

PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJAI

Urbonaitė Ieva

Arlauskienė Birutė

Sigita Jucienė

Spyčienė Ilona

Šurdukaitė Ieva

 

DALYKŲ MOKYTOJAI

Dovilė Daržinskaitė

Breslavskienė Sigita

Budrytė Alma

Gatulytė Virginija

Grinienė Genovaitė - Zuzana

Jusčienė Rasa

Daiva Nutautienė

Prazauskaitė Aušrinė

Artūras Sedleckas

Žebelis Gintautas

 

Specialistai

Eglė Kaučikienė (dekret. atostogose)

Giedrė Suslavičienė

Gitana Kasparavičienė

Jelena Lebedenko

Padeginskienė Renata

 

NEPAGRINDINĖS DARBOVIETĖS  PEDAG.

Rolandas Medžiūnas

Bakutienė Vilija

Beresnevičienė Dovilė

Genčiuvienė Dalia

Irena Kučinskienė

Larisa Liachnovič

Mickienė Raimonda

Česnelienė Renata

Raimonda Gumbaragienė

Milda Kontrimė

 

Direktorė

Direktorės pavaduotoja ugdymui

 

 

Priešmokyklinės klasės pedagogas

4 klasės vadovė

3 klasės vadovė, Etikos mokytoja

2 klasės vadovė

1 klasės vadovė

 

 

Anglų k. mokytoja, 6 klasės vadovė

Geografijos mokytoja, 9 klasės vadovė

Tikybos mokytoja

Matematikos mokytoja, 10 klasės vadovė

Chemijos, biologijos mokytoja

Informatikos mokytoja

Lietuvių k. mokytoja, 7 klasės vadovė

Lietuvių k. mokytoja, 5 klasės vadovė

Muzikos mokytojas

Istorijos mokytojas

 

 

Socialinė pedagogė

Socialinė pedagogė

Spec. pedagogė-logopedė

Psichologė

Bibliotekos vedėja, 8 klasės vadovė

 

 

Fizikos mokytojas

Vokiečių kalbos mokytoja

Spec. pedagogė – logopedė

Choreografijos mokytoja

Dailės mokytoja

Rusų kalbos mokytoja

Technologijų mokytoja

Technologijų mokytoja

Lietuvių kalbos mokytoja

Istorijos mokytoja