// //

 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įm.kodas 191788440
Kuršaičių 12, Dituvos k., Klaipėdos r. LT 96357

El. p. info@dituvos.lt, 8 650 26365

Mokinių tarybos nuostatai >>>

Veiklos planas 2017-2018 m. m.>>>

Mokinių tarybos veikla>>>

 20171102238

 

Pirmininkas – Sandra Radavičiūtė 10 kl.

Pirmininko pavaduotojai – Gabija Jakštaitė 7 kl.

                                            Gailutė Benetytė 7 kl.

Atsakingi už MT informacijos sklaidą – Kornelija Jakštaitė 9 kl.

                                                               Livija Sebeckytė 8 kl.

                                                               Aurelija Žukaitė 10 kl.

Tarybos nariai: Eva Pašakarnytė 9 kl.

                          Evelina Kaulickytė 8 kl.

                          Samanta Vasiliauskaitė 6 kl.

                          Gabrielė Stonkutė 6 kl.

                          Gabija Radavičiūtė 5 kl.

                          Kamilė Jakštaitė 5 kl.

                          Gabrielė Petraitytė 5 kl.

Mokinių tarybą kuruojantis mokytojas – Renata Padeginskienė

 


 

 

MOKINIŲ TARYBOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Tikslai:

1. Atstovauti mokinių interesams dalyvaujant mokyklos valdyme.

2. Skatinti visus ir kiekvieną mokinį laikytis mokyklos vidaus tvarkos taisyklių, ugdytis sąmoningumą, pavyzdingą elgesį ir gerą mokymąsi.

3. Prisidėti prie mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, kuriant darnią ir saugią aplinką, bendradarbiaujant su mokyklos bendruomene.

4. Siekti lyderystės, savanorystės.

Uždaviniai:

1. Aktyvinti mokinių veiklą, ugdyti pilietiškumą.

2. Prisidėti prie renginių organizavimo, atsiliepiant į mokinių interesus ir pageidavimus.

3. Skatinti mokinius dėvėti uniformą.

4. Atlikti mokinių nuomonių tyrimus mokyklos mikroklimato, bei lygių galimybių kiekvienam ir visiems, sudarymo.

Mokinių savivaldos principai:

  • bendradarbiavimo;
  • demokratiškumo;
  • atsakingumo ir pareigingumo;
  • lygiateisiškumo.