// //

 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įm.kodas 191788440
Kuršaičių 12, Dituvos k., Klaipėdos r. LT 96357

El. p. info@dituvos.lt, 8 650 26365

 

Tarybos pirmininkė: Zuzana Grinienė

Pavaduotojas: Rolandas Medžiūnas 

Sekretorė: Renata Padeginskienė

 

Pedagogų atstovai:

Rolandas Medžiūnas, Renata Padeginskienė, Zuzana Grinienė

 

Mokinių atstovai:

Livija Sabeckytė, Martynas Stonkus, Kornelija Jakštaiė

 

Tėvų atstovai:

Monika Gadeikienė, Neringa Jakštienė, Kristina Peleniūtė

 


Mokyklos tarybos tikslas:

Inicijuoti ir teikti siūlymus dėl mokyklos veiklos, mokinių ugdymo(si) kokybės, tėvų įsitraukimo į ugdymo procesą, darbo sąlygų gerinimo bei materialinių, finansinių ir intelektinių išteklių panaudojimo

 

Uždaviniai:

1. Gerinti mokinių mokymosi pažangą bei akademinius pasiekimus.

2. Ugdymo turinio perteikimas taikant mokymo(si) ir ugdymo(si) metodus, ugdančius mokinių ir ugdytinių atsakomybę bei diegiant edukacines inovacijas.

3. Pedagogų ir tėvų bendradarbiavimo darna skatinant vaiko pasiekimus ir jų vertinimą.

4. Edukacinių erdvių tobulinimas.

5. Palankių sąlygų vaikų socializacijai ir bendruomenės narių bendradarbiavimui sudarymas.

6. Socialinės partnerystės plėtra.