// //

 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įm.kodas 191788440
Kuršaičių 12, Dituvos k., Klaipėdos r. LT 96357

El. p. info@dituvos.lt, 8 650 26365

 

Socialinė pedagogė Giedrė Suslavičienė, el. p. giedre.dituva@gmail.com,

Darbo laikas :pirmadienis-trečiadienis -penktadienis 8.30-14.20.

Tel. 8 601 15280

Darbo laikas: primadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 8.30 iki 15.00

 Socialinės pedagogės funkcijos:

  • Įvertinti vaiko socialines problemas ir poreikius;
  • Pasirinkti efektyvius darbo metodus;
  • Planuoti ir dalyvauti socialinės pagalbos teikimo vaikui procese;
  • Kiekvienam vaikui, su kuriuo dirba socialinis pedagogas, užvesti bylą ir laikyti joje informaciją apie vaiko socialinę situaciją bei teikiamos pagalbos procesą;
  • Sprendžiant problemas ir priimant sprendimus neperžengti savo profesinės kompetencijos ribų;
  • Informuoti švietimo įstaigos administraciją, pedagogus, kitus specialistus apie probleminę situaciją, nepažeidžiant konfidencialumo;
  • Atsakyti už darbe naudojamų metodų pasirinkimą ir korektišką jų panaudojimą;
  • Konsultuotis su kolegomis ir prireikus siųsti vaiką pas kitus specialistus.

Dokumentai:

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas

Nemokamo maitinimo Dituvos pagrindinėje mokykloje tvarkos aprašas