// //

 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įm.kodas 191788440
Kuršaičių 12, Dituvos k., Klaipėdos r. LT 96357

El. p. dituva10@yahoo.com, tel. 8 46 478 249

Remiantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu NR. V-579 „Dėl mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ mokykloje įsteigta vaiko gerovės komisija . Komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymuisi aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas. Komisija veikia vadovaujantisdarbo tvarka, patvirtintaMokyklos direktorės2011 m.  rugpjūčio 31 d.  įsakymu Nr. D1-82.

 Vaiko gerovės komisijos nariai:

Pirmininkė:           Lina Nedveckienė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 Nariai:                 Gitana Kasparavičienė spec. pedagogė-logopedė.

                           Jelena Lebedenko - psichologė.

                           Giedrė Suslavičienė - socialinė pedagogė.

                           Aušrinė Prazauskaitė - lietuvių kalbos mokytoja.

                           Birutė Arlauskienė - pradinių klasių vyr. mokytoja.

                          Dovilė Skuodaitė - sveikatos priežiūros specialistė

 

Dokumentai:

VKG veiklos planas

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas