// //

 


Kuršaičių 12, Dituvos k., Klaipėdos r. LT 96357

El. p. dituva10@yahoo.com, tel. 8 46 478 249

Priešmokyklinis ugdymas Dituvos pagrindinėje mokykloje  vykdomas  mišriose priešmokyklinio ugdymo grupėse. Į šias grupes priimami 6 metų amžiaus vaikai. Grupių veiklos trukmė - 4 valandos per dieną. Į mišrias grupes vaikai priimami tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus prašymą, vaiko gimimo liudijimo originalą ir kopiją, nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažymą.